SIGURNOSNA IZJAVA

All our Guides are adventure guide certified Coaches, HGSS trained.

Svi naši vodiči su HGSS certificirani pustolovni vodiči.

Risk assessments are carried out on all our Guided Tours on a regular basis and daily risk assessments are made due to weather and river conditions.

Rizici su regularno procjenjeni na svim našim turama te provodimo i dnevne procjene rizika vezane za vrijeme i stanje rijeke.

A safety briefing is mandatory at the start of every tour and full instruction will be provided to ensure the safety of each individual at all times.

Poduka o sigurnosti je obavezna na početku svake ture te su kompletne upute date kako bi se osigurala sigurnost svakog pojedinca u svakom trenutku.

All equipment provided by Adriatic SUP is checked on a daily basis and will be fitted per individual.

Adriatic SUP pruža opremu koja je provjerena na dnevnoj bazi te će ista biti podešena na način da odgovara svakom pojedincu.

All safety equipment is checked before each tour commences.

Sigurnost opreme je provjerena svaki put prije početka ture.

We have a full Health and Safety document which is updated on a regular basis and can be viewed at any time with notice.

Imamo dokument Zdravlja i Sigurnosti koji je redovito ažuriran te mu se može pristupiti bilo kada s najavom.

We have full public liability insurance certificate available for view.

Imamo certifikat osiguranja od javne odgovornosti kojem se može pristupiti.

Any serious medical conditions MUST be disclosed PRIOR to the tour commencing.

Bilo koja ozbiljna zdravstvena stanja TREBAJU biti rečena PRIJE početka ture.

All children 13 and under MUST be accompanied by a Parent or Legal Guardian.

Sva djeca od 13 godina i niže MORAJU biti u prisustvu roditelja ili staratelja.

Always stay within hearing distance of your guide.

Uvijek ostanite unutar one udaljenosti u kojoj čujete upute svog vodiča.

Keep a safe distance from rocks when on tour.

Dok ste na turi, držite sigurnu udaljenost od kamenja.

Always keep to the middle of the river (unless instructed otherwise) and be courteous at all times to other river users.

Uvijek se držite sredinje rijeke (osim ako vam nije drugačije rečeno) i uvijek budite ljubazni prema drugim posjetiteljima rijeke.

In case of sudden wind gusts stay low on the knees or lay down on the board and paddle with your arms.

U slučaju iznenadnih udara vjetra, ostanite niskona koljenima ili legnite na dasku i veslajte rukama.

Follow your Guide’s instructions at all times.

Slijedite upute svog Vodiča u svakom trenutku.

NO TOURS WILL COMMENCE IN ADVERSE WEATHER. THIS DECISION WILL EXCLUSIVELY BE MADE BY AN ADRIATIC SUP GUIDE.

TURA NEČE ZAPOČETI U SLUČAJU LOŠE VREMENSKE PROGNOZE. OVU ODLUKU ISKLJUČIVO DONOSI VODIČ ADRIATIC SUP-A.

SAFETY IS PARAMOUNT TO ADRIATIC SUP.

SIGURNOST JE NAJBITNIJA U ADRIATIC SUP-u.