OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA

Temeljem članka 6. točke 3. zakona o pružanju usluga u turizmu ( “narodne novine” br: 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21),

omogućuje se korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama, te putem pošte na adresu:

Ante Katunarića 14, 21000 Split

ili putem e-mail-a: info@adriatic-sup.com

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ante Meridiem j.d.o.o.